آباکوس ایران

 


دوره آموزشی نرم افزار ABAQUS

آباکوس مقدماتی

سرفصل های دوره مقدماتیABAQUS

مخصوص مهندسین عمران و مکانیک

مدت دوره:28ساعت

پیش نیاز: آشنایی با نرم افزار های مدل سازی

محتوای دوره

مقدمه ای بر روش اجزا محدود و بیان دلایل نیاز به نرم افزار Abaqus

آشنایی با قسمت های مختلف  Abaqusو ارتباط آن با سایر نرم افزارها

حل یک تمرین ساده(جهت آشنای سطحی با نرم افزار)

·        تعیین خواص مواد در ABAQUS آباکوس

مواد الاستیک در ABAQUS آباکوس

مواد پلاستیک در ABAQUS اباکوس

مواد کامپوزیتدر ABAQUS آباکوس

آشنایی نحوه  تعریف مقطع اعضای خرپادر ABAQUS آباکوس

·        نحوه اسمبل کردن قطعات وقیود گذاری هندسیدر ABAQUS آباکوس

نحوه کار با نمونه های مدل در ABAQUS آباکوس

·        نحوه آنالیز مدل در ABAQUS آباکوس

استاتیکی

دینامیکی

کمانش

ارتعاشات

حل همزمان حرارتی ودینامیکی

حل برخورد

·        نحوه بر همکنش سطح ها در ABAQUS آباکوس

برخورد هرتز

انتقال حرات جابجای

انتقال حرارت تشعشعی

اصطکاک

استفاده از قیود

استفاده از رابطه ها

·        نحوه بار گذاری در ABAQUS آباکوس

تک نیروی

فشاری

برشی

·        نحوه وارد شدن نیروها در ABAQUS آباکوس

خطی

هارمونیک

ضربه ای

انفجاری

·        ایجاد شرایط مرزی مختلف در ABAQUS آباکوس

·        نحوه مش زدن

مفهوم دانه بندی

دانه بندی مدل

کمیت  دانه بندی

ویژگی های الگوریتم خاص مش زدن

مش بندی قطعات پیچیده و روش مش زدن آنها

استقلال از مش

·        نحوه سرعت دادن به حل در ABAQUS آباکوس

·        آشنای با نحوه نمایش نتایج در ABAQUS آباکوس

نمایش کانتور وتنظیمات مربوط

نحوه انتخاب متغییرهای مختلف جهت نمایش

نمایش اطلاعات بصورت نموداری

نحوه ذخیره داده ها بصورت جدول

نحوه ایجاد فیلم

 

آباکوس پیشرفته

سرفصل های دوره پیشرفتهABAQUS

مخصوص مهندسین عمران و مکانیک

 

 • تعیین خواص (پلاستیک و شکست) در ABAQUS نرم افزار آباکوس

 • تعیین خواص برای حل خستگی در نرم افزار ABAQUS آباکوس

 • تحلیل جوش - نحوه مدل کردن جوش و نصب دادن خواص مکانیکی آن در ABAQUS آباکوس

 • تحلیل چسبندگی در ABAQUS آباکوس

 • تحلیل دینامیکی پیشرفته در نرم افزارABAQUS آباکوس

 • تحلیل پل های بتنی FRP در ABAQUSنرم افزار آباکوس

 • حل کوپل شده استاتیک دینامیکی حرارتی در نرم افزارABAQUS آباکوس

 • حل پیشرفته ارتعاشاتی در نرم افزارABAQUS آباکوس

 • برهم کنش پیشرفته Advance Interaction در ABAQUS آباکوس

 • تعریف ترک در ABAQUSنرم افزار آباکوس

 • تحلیل دیوارهای برشی در ABAQUS آباکوس

 

 

 


 

 

آموزش کتیا

انجمن کتیای ایران

برگزاركننده كلاسهاي آموزشي كتيا

 

 

 

پیرینت سه بعدی ایران

 3dPrinter.IR

www.3dPrinter.IR

 

 

 کتاب مهندسی معکوس با CATIA

Reveres Engineering By CATIA

کتاب مهندسی معکوس با CATIA

کاری از انجمن کتیای ایران

 

 

وب سایت شرکت تولیدی صنعتی حمید پلاستیک

www.hamidplastic.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright©2009 - 2013 www.FEM.ir All rights reserved

Iranian ABAQUS Center